Een strategische visie Woon- en Zorgcentrum Avondlicht op het zorgvastgoed die helpt!

“Het scheiden van wonen en zorg vraagt om flexibele scenario’s”

Positioneer het zorgaanbod naar de toekomst,

Bepaal het strategisch perspectief van waaruit vastgoedbeslissingen worden genomen,

Waarbij scenario’s rekening houden met omvang, ingrepen in de huisvesting, verhuur en/of AWBZ-plaatsen en planning en fasering.

Resultaten

De huisvestingsplannen vormen een bijdrage aan de zorgvisie en helpen deze te vertalen,

Avondlicht kan als verhuurder optreden en daarnaast de zorg aan cliënten leveren,

Avondlicht heeft een beter beeld bij de relatie tussen vastgoedbeleid en kwaliteit van de zorg.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Financiële haalbaarheid
  • ■ Conceptvorming
  • ■ Visievorming
  • ■ Huisvestingsplannen
 

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.