Bijstelling normbedragen 2018
< Naar alle berichten

Bijstelling normbedragen 2018

De VNG heeft de normbijdragen voor 2018 gepubliceerd. Opvallend is dat de trend van jarenlange negatieve bijstellingen is doorbroken: de prijzen worden met 8,56% naar boven bijgesteld. Daarmee bereiken we overigens nog verreweg niet het werkelijke bouwkostenniveau, zoals de bijgaande grafieken duidelijk laten zien. De VNG heeft overigens aangekondigd in 2018 met een herziening van de systematiek te komen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Meer informatie

Hidde Benedictus
hidde.benedictus@icsadviseurs.nl
06-22573604