BOAadvies | Technische expertise m.b.t. maatschappelijk vastgoed

 

ICS Ruimteregie BV heeft BOAadvies per 16 september 2016 overgenomen. Hiermee wordt BOAadvies naast ICSadviseurs, ICSInterim en ICS Worksitemanagement (WSM) één van de activiteiten van ICS Ruimteregie.

ICS Ruimteregie versterkt hiermee haar positie als adviseurs van maatschappelijk vastgoed. De nieuwe naam: BOAadvies Profilering. Waar ICSadviseurs zich vooral richt op de strategische en tactische advisering rond organisatie en huisvesting van maatschappelijk vastgoed, wil BOAadvies haar technische expertise met betrekking tot de huisvesting van maatschappelijk vastgoed nog verder uitbreiden en scherper profileren. Dit geldt onder andere voor de thema’s duurzaamheid, binnenmilieu, bouwkosten en technisch beheer.

Het adviseursteam wordt hiertoe versterkt en uitgebreid. In de komende maanden krijgt het businessplan van de vernieuwde organisatie verder gestalte.