Businesscase IKC Rijnvliet

“Hoe kunnen SPO Utrecht en KMN Kind & Co, ism. gemeente Utrecht, binnen de huidige wet- en regelgeving vormgeven aan hun ambities?”

Beide organisaties willen een nieuw IKC starten en de gemeente met een businesscase overtuigen van haalbaarheid en noodzaak.

IKC Rijnvliet biedt toekomstgericht onderwijs en opvang waarbij plezier, avontuur en grote betrokkenheid centraal staan. 

Rekening houdend met de besluitvorming binnen de gemeente is deze businesscase in kort tijdsbestek tot stand gekomen.

Resultaten

Een gedragen document op basis waarvan gemeente Utrecht instemt met realisatie van het nieuwe Kindcentrum.

Bestuur en team van beide organisaties hebben tijdens interactieve bijeenkomsten input geleverd voor de businesscase.

Op basis van de businesscase heeft gemeente Utrecht ingestemd met de realisatie van het Kindcentrum.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Strategisch advies
  • ■ Ruimtebehoefteberekening
  • ■ Juridische / financiële kaders
 

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.