Circulaire inrichting gemeentehuis Diemen
< Naar alle berichten

Circulaire inrichting gemeentehuis Diemen

“Het begon bij ambitie. De ambitie van de Gemeente Diemen om de uitdaging aan te gaan om de herinrichting van het gemeentehuis zoveel mogelijk circulair uit te voeren. Dit moest binnen de kaders van beschikbare middelen en functionele en technische eisen voor de publieksfuncties gebeuren. Met dezelfde kwaliteit als een niet-circulaire omgeving. Zo kan de gemeente een voorbeeld zijn en anderen inspireren. De kerngedachte “De gemeente is er voor mij” schetste het beoogde toekomstbeeld: ‘De heringerichte publiekshal, raadzaal en Burgerzaken worden een toegankelijke plek waar bezoekers gastvrij ontvangen worden en met plezier verblijven. We maken onze dienstverlening persoonlijker en de publiekshal nodigt uit om een gesprek met inwoner of collega aan te gaan. ‘Ontmoeten en verbinden tussen inwoners, medewerkers, vertegenwoordigers van organisaties en ondernemers’ staat centraal. De publiekshal en raadzaal krijgen een eigentijdse en duurzame inrichting die een prettige omgeving biedt voor elke bezoeker in Diemen.”

Dit is te lezen in het mooie boekje dat wij samen met de gemeente en betrokken partijen mochten opstellen. Wat een mooie klus was dat: wij zijn gevraagd om dit herinrichtingsproces van A tot Z te begeleiden. Dan praat je over de herinrichting van de publiekshal en de raadszaal. Hierbij is gekeken naar ontwerp en realisatie op basis van circulair bouwen principes. De visie op de fysieke dienstverlening in de publiekshal is uitgewerkt en was vervolgens het uitgangspunt voor de ruimtelijke vertaling in het Programma van Eisen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Meer informatie

Merel de Boer
merel.de.boer@icsadviseurs.nl
06-22267907