Dag van de duurzaamheid
< Naar alle berichten

Dag van de duurzaamheid

Op 10 oktober was de dag van de duurzaamheid en meer dan ooit is de urgentie van bewust bouwen en exploiteren zichtbaar geworden. In de verduurzaming (en daarmee het voorbijstreven van de overheid) van onze projecten worden we beperkt ondersteund met middelen. Hoge ambities, maar beperkte budgetten. Gemeenten die wikken en wegen waar ze hun geld aan uitgeven. Met als gevolg dat besluiten worden genomen die niet gericht zijn op het maximaal duurzaam bezig zijn, en dus ook geen invulling geven aan het eigen klimaatbeleid met bijbehorende doelen van de Rijksoverheid.

Hoe dan? zo dan!
Enerzijds door het actief blijven informeren van beslissers in dit soort processen over de lange termijn visie. De lange termijn doorrekening (TCO / levensduurkosten benadering). Danwel door te laten zien wat de kosten zijn van niets doen (mondiaal maar ook op eigen schaal binnen het project) en wat de alternatieven zijn en kosten om de zelf gestelde klimaatdoelen wel te halen. Door inzichtelijk te maken welke investering in milieuvoordelen de grootste impact heeft. Welke kansen er zijn als je andere overheden betrekt in de planvorming. Welke financiële mogelijkheden er zijn om verduurzaming wel betaalbaar te maken. Dat verlangt meer energie en tijd van ons dan normaal. Vooral doordat er verbindingen gelegd moeten worden die niet vanzelfsprekend zijn. Visie ICS.

De visie van ICSadviseurs hierbij is dat we streven naar gebouwen die geen fossiele brandstoffen gebruiken. Dus duurzaam zijn tijdens het realiseren én in de exploitatie en betaalbaar over de levensduur van het gebouw. Gebouwen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van circulair en milieubewust bouwen. Gebouwen die op zichzelf al educatief zijn en een inspiratie zijn voor de gebruikers. Natuurlijk vanwege het onderwijs, maar ook op het vlak van hun toekomstgerichtheid. Hierbij kunnen we bestuurders meenemen in de mogelijk afwegingen en ze helpen de korte en lange termijndoelen te combineren. Maar bovendien worden het prettige gebouwen waar leerlingen en studenten, medewerkers en docenten graag verblijven en leren. Verduurzaming kan op vele manieren. Maar vaak veel verdergaand en beter dan verwacht. Heb je een duurzaam voorbeeld, deel het. Heb je een uitdaging, leg ‘m voor. Samen hebben we binnen ICSadviseurs de oplossing!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Meer informatie

Jan Willem van Kasteel
janwillem.van.kasteel@icsadviseurs.nl
06-22578712