De Noordster Zuidhorn

“Organiseer een nieuw gebouw voor 2 basisscholen, kinderopvang en een gymzaal!”

Een nieuw gebouw realiseren voor de kern Zuidhorn; een ontmoetingsplaats met onderwijs en kinderopvang.

Het schoolgebouw moet duurzaam zijn en voldoen aan de exploitatiebudgetten die organisaties beschikbaar hebben.

Leren is meer dan het gebouw, ook is een interessante buitenruimte onderdeel van het project geweest.

Resultaten

Medewerkers permanent geïnformeerd, met ruimte voor discussie en uitleg rond het nieuwe gebouw door eigen collega’s.

Het beheer wordt uitgevoerd door mensen met een geestelijke beperking in samenspraak met de hoofdbeheerder.

Een schoolgebouw passend binnen de exploitatie met veel ruimte voor onderwijsactiviteiten, zoals grote leerpleinen. Het gebouw is een succes en wordt inmiddels uitgebreid op de manier waar vooraf rekening mee is gehouden.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Implementatie
  • ■ Conceptontwikkeling
  • ■ Procesbegeleiding
  • ■ Advies
 

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.