Deltion College – Onderwijsstad

“We willen 15 verschillende locaties samenvoegen op 1 campus. Dat vereist een zeer professioneel en flexibel projectmanagement team.”

16.000 studenten, leeftijd 16-20, ruim 400 opleidingen. In Zwolle, Nederland. 110.000 m².

Actief leren, nauwe samenwerking met lokale ondernemers, open houding naar de maatschappij.

Deltion voert tijdens het bouwproces fundamentele wijzigingen door in het curriculum en in de organisatie.

Resultaten

Een complex als een stad met (overdekte) straten, pleinen en gebouwen. Verweven met de stedelijk omgeving.

Een flexibele omgeving die ruimte biedt om te innoveren. (Starten van nieuwe opleidingen.)

Open, professionele en uitdagende leeromgeving. Met state-of-the-art faciliteiten. Sporthal, dans studio’s, theater, 5 professionele restaurants, F-16 jet, schip simulator, wellness, tandarts, winkels, etc., etc., etc.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Strategisch Advies
  • ■ Projekt Management
  • ■ Verbinden leren & omgeving
 

Projecten op de kaart.