Dutch Green Building Council

Dutch Green Building Council

Begin 2010 is ICSadviseurs participant geworden van de Dutch Green Building Council (DGBC). ICSadviseurs participeert hiermee actief in het vormgeven van een eenduidig duurzaam begrippenkader. Tevens vergroot ICSadviseurs hiermee haar kennis op dit actuele onderwerp.

Duurzaamheid onderscheid zich in technische en functionele duurzaamheid. Vanuit de gedachte dat een gebouw op een verkeerde locatie zonder gebruiker nooit duurzaam kan zijn, houdt ICSadviseurs altijd de wisselwerking tussen Gebied, Gebouw en Gebruiker aan. Uiteraard staat dan de gebruiker altijd centraal.

ICSadviseurs heeft als participant inmiddels deelgenomen aan de BREEAM expert trainingen en kan daarmee nu gericht adviseren op het toepassen van deze systematiek. Juist de onafhankelijke rol van het Dutch Green Building Council maakt dat de door haar uitgereikte certificaten voldoen aan objectieve criteria. Deze criteria worden door de markt zelf geformuleerd en telkens doorontwikkeld.

De meerwaarde van BREEAM-NL moet zich voor maatschappelijk vastgoed nog bewijzen. ICSadviseurs ambieert echter een nadrukkelijke rol om deze systematiek, die staat voor een integrale benadering, aan te laten sluiten bij de behoeften van haar opdrachtgevers in het maatschappelijk vastgoed. Logischerwijs neemt ICSadviseurs vanaf de start dan ook deel aan de kopgroep voor onderwijshuisvesting.

Vanuit de overtuiging dat de integrale aanpak van de systematiek leidt tot betere gebouwen;

  • Gebouwen die als voorbeeld dienen in de maatschappij.
  • Gebouwen die laten zien hoe duurzaamheid kan bijdragen aan de kwaliteit van de leer- en werkomgeving en hoe dit ook qua exploitatie een gunstig effect heeft op de bedrijfsvoering.

Vandaar dat we bij elke investering direct nadenken over de gevolgen voor de exploitatie en hoe dat effect heeft op de gebruiker. Duurzaam doordacht noemen we dat. Hiermee bereiken we meer met morgen. En hierbij hanteren we voor u graag de BREEAM-NL systematiek. Hoe? Neem contact op met ICSadviseur Jan Willem van Kasteel.