Duurzaamheid: noodzakelijke component om maatschappelijk vastgoed echt te doen slagen.

Duurzame ontwikkeling

Meer met morgen. Onder dit motto communiceert ICSadviseurs wat wij verstaan onder duurzaamheid.

ICSadviseurs ziet duurzaamheid als de noodzakelijke component om maatschappelijk vastgoed echt te doen slagen. De voorbeeldfunctie die onderwijsgebouwen of bijvoorbeeld gemeentehuizen hebben is enorm. Alleen al daarom. Bijvoorbeeld door schoolgaande kinderen in hun dagelijkse omgeving te laten zien wat duurzaamheid in de praktijk betekent.

Maar duurzaamheid is meer. Wij spreken liever over duurzame ontwikkeling. Niet alleen duurzaam bouwen, maar ook investeren in een gezond gebouw, op een vitale locatie. Een gebouw verankerd als voorziening voor een wijk of stad waar ontmoeting wordt gestimuleerd levert een impuls voor de leefbaarheid. Duurzame gebouwen presteren beter, zijn veelal beter qua klimaat en kosten minder in de exploitatie. Hiermee ontstaat vastgoed dat veel langer kan voorzien in de behoeften van maatschappelijke partijen.

Het proces is hierbij van groot belang. Met een duidelijke visie op de ontwikkeling van organisaties, inzicht in de veranderbaarheid van dezelfde organisatie binnen het vastgoed, financiële engineering en procesmatige aanpak is duurzame ontwikkeling een ingrediënt dat past bij een succesvolle projectaanpak.

Als hulpmiddel voor het goed formuleren van eigen duurzaamheidambitie heeft ICSadviseurs het IC-7S model ontwikkeld. Hiermee kunnen de eigen keuzes duidelijk worden geformuleerd en binnen het grotere geheel van het project vertaald worden naar heldere kaders.

Meer bereiken met vastgoed voor de organisaties van nu en in de toekomst. Dat is “meer met morgen!”.

Een aantal van onze projecten is hiernaast weergegeven. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Jan Willem van Kasteel of Bram van der Kleij. Zij helpen u graag met het verwoorden en realiseren van uw duurzame ambities!

Meer over duurzame ontwikkeling: