Een nieuwe gymzaal voor Herwijnen
< Naar alle berichten

Een nieuwe gymzaal voor Herwijnen

Dat was een lang gekoesterde wens van de bewoners van dit dorp uit de West-Betuwe. En nadat in 2017 het project Brede School Herwijnen werd afgerond was het zover en ging het licht op groen.

De bestaande gymzaal was verouderd, te klein en had wel een fysieke maar geen functionele koppeling met het dorpshuis. Genoeg redenen om aan de slag te gaan. Samen met alle participanten (gemeente, verenigingen, scholen) is het traject om tot een nieuwe, toekomstbestendige accommodatie te komen opgestart. Met een Design & Build aanbesteding is het beste ontwerp geselecteerd, verder uitgewerkt en vervolgens gerealiseerd. Vanuit de circulaire benadering is het gelukt om de nieuwe, grotere gymzaal met een beperkte aanpassing op de oude fundering te bouwen! Wij mochten het hele traject begeleiden; van de haalbaarheidsstudie, definitiefase, ontwerp, uitvoering tot het beheer en exploitatie en het meedenken over een gunstige btw-structuur.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Meer informatie

Bram van der Kleij
bram.van.der.kleij@icsadviseurs.nl
06-20611938