Een toekomstbestendig sport- en beweegpark voor Zwolle
< Naar alle berichten

Een toekomstbestendig sport- en beweegpark voor Zwolle

“Met de kop in de wijk en de kont in het park”, is het credo van stichting Sportpark Marslanden. Een mooi vertrekpunt om samen te gaan werken om te komen tot een toekomstbestendig sport- en beweegpark in Zwolle.

Samen met de gemeente en de betrokken partijen die actief zijn op en rondom het park, hebben ICSadviseurs en PLANN ingenieurs een gezamenlijk gedragen visie met kaders en ambities opgesteld. We hebben in drie interactieve sessies met sportverenigingen, onderwijs- en zorginstellingen en de gemeente een gezamenlijke visie geformuleerd voor het sportpark. Marslanden moet uiterlijk in 2025 een bruisend park zijn geworden, dat uitnodigt om te sporten, te bewegen en ontmoeten. Binnen en buiten het park willen de betrokkenen een plek creëren samen met sportverenigingen, organisaties uit de sport, het onderwijs, recreatie, bedrijfsleven, zorg en welzijn en voor iedereen uit Zwolle die mee wil doen. Dat levert meer sociale contacten en ontmoeting op, werkt positief op de sport- en beweegstimulering, levert een zinvolle dagbesteding, verbetert de leerprestaties en draagt ook bij aan de arbeidsintegratie van mensen. En dat alles op een park met een multifunctionele accommodatie, inclusief een sporthal, waar gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van elkaars sportvelden.

Lees verder onder de foto.

Bijeenkomst waarin de aanwezigen samen een ‘deep dive’
nemen om een visie op te stellen.

De totale visie op Sportpark Marslanden is gevisualiseerd in een veelzeggende tekening. Een fragment van de visie als onderlegger van de praatplaat is als volgt: ‘Kortom in 2025 is sportpark Marslanden omgetoverd tot een toekomstbestendig park, het is van sportieve en maatschappelijke waarde voor Zwolle: Wij zijn sport- en beweegpark Marslanden!’. De volgende stap is het verder vertalen van de visie naar een Programma van Eisen, de nieuwe begroting en een investeringsraming voor het sportpark, inclusief de multifunctionele accommodatie.

Lees hier ook het artikel van Weblog Zwolle.

Tekening waarin de totale visie van het sportpark vastgelegd is.
Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Meer informatie

Bianca van Elp
bianca.van.elp@icsadviseurs.nl
06-82387801

Michel de Boer
michel.de.boer@icsadviseurs.nl
06-22604875