Eerste exemplaar Startersgids BTW overhandigd
< Naar alle berichten

Eerste exemplaar Startersgids BTW overhandigd

Een gids die op een laagdrempelige manier inzage geeft in de complexe btw-materie en de toepassing ervan binnen maatschappelijk en overheidsvastgoed. Dat is de Startersgids BTW. ICSadviseurs ontwikkelde hem, samen met EFK Belastingadviseurs, in opdracht van de provincie Gelderland. Het eerste exemplaar werd op 3 oktober, tijdens de jaarlijkse Inspiratiedag Dorps(huis)ontwikkeling, overhandigd aan Bea Schouten, gedeputeerde van de provincie Gelderland.

Btw is en blijft complexe materie, zeker op het gebied van maatschappelijk en overheidsvastgoed. Uit een nationale steekproef blijkt dat van alle accomoderende organisaties zeker 75% – in meer of mindere mate – niet btw-proof is. Een niet correcte btw administratie kan (in de toekomst) verstrekkende financiële gevolgen hebben. De Startersgids BTW biedt betrokkenen binnen het maatschappelijk en overheidsvastgoed een praktische handleiding.

Klik hier voor meer informatie en om de Startersgids BTW gratis te downloaden.

Tijdens de Inspiratiedag Dorps(huis)ontwikkeling verzorgde ICSadviseurs ook twee goed bezochte workshops: ‘Accommodatiebeleid. Aan de slag met spelregels uit de praktijk.’ en ‘BTW en Vennootschapsbelasting. Een informatief college.’ Een verslag van de inspiratiedag leest u op de website van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland en de Federatie Dorpshuizen Gelderland.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Meer informatie