Brede School Herwijnen feestelijk geopend
< Naar alle berichten

Brede School Herwijnen feestelijk geopend

Op woensdag 20 september opende wethouder Govert Bezooijen, samen met de bestuurders en de directeuren van CBS Herwijnen, OBS De Schatkist en het kinderdagverblijf/peuteropvang de Kinderkamer de vernieuwde Brede School Herwijnen. Het proces is vanaf de visiefase tot en met de realisatie en oplevering door ICSadviseurs begeleid.

De oorsprong van het project ligt in het door de gemeenteraad vaststellen van het zogenaamde Manifest, waarbij in de verdere ontwikkeling van deze kleine kernengemeente fysieke en ruimtelijke vraagstukken in samenhang worden bekeken en de vitaliteit van de kernen doelstelling is. Daarbij denken de bewoners actief mee en heeft de gemeente van meet af aan bepaald dat onderwijs een basisvoorziening voor elke kern is en blijft. De Brede School Herwijnen betreft een vernieuwbouw, waarbij de bestaande dorpsschool van de CBS is getransformeerd tot een grote lichte ruimte waarin de nieuwe partners samen kunnen leven en -werken en er vooral veel ruimte is voor ontmoeting.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Meer informatie

Bram van der Kleij
bram.van.der.kleij@icsadviseurs.nl
06-20611938

Meer informatie