Gemeenten werken steeds meer integraal aan hun vastgoed- en huisvestingopgave

Gemeenten werken steeds meer integraal aan hun vastgoed- en huisvestingopgave

Daarbij ligt de combinatie met het sociale domein en het borgen van vitale wijken, dorpen en buurten voor de hand. Van oudsher is ICSadviseurs betrokken bij het opstellen van integrale huisvestingplannen.

Voor het onderwijs, maar ook steeds meer in samenhang met overig maatschappelijk vastgoed en altijd binnen de context van het gebied. Om te bepalen of vastgoed functioneel, technisch en ruimtelijk adequaat is moeten meer vragen beantwoord worden: wat is de waarde in de omgeving, is het gebouw geschikt om verschillende activiteiten te faciliteren en is het toegankelijk voor verschillende doelgroepen? Dat vraagt om een integrale visie op de exploitatie van gebouwen, waarbij betekenisvolle gebouwen goed herontwikkeld kunnen worden.

Mede om die reden worden adviseren wij steeds vaker over gemeentehuizen als de nieuwe plekken waar het publiek domein samenkomt. Slim, aantrekkelijk en vooral toegankelijk.