Beheer– en exploitatie gemeente Putten

Als onderdeel van een eenduidiger gemeentelijk sportaccommodatiebeleid.

Betrokken partijen: gemeente, verenigingen en stichtingen in de gemeente Putten (binnensport en buitensport).

Een interactief proces, waarbij gemeente en stichtingen een actieve rol hadden in het vormgeven van een visie op beheer en onderhoud en het ontwikkelen van verschillende beheer– en exploitatiemodellen.

Een diverse opdracht, waarbij niet alleen invulling is gegeven aan beheer en exploitatie, maar ook advies is gegeven in relatie tot tarieven– en subsidiebeleid, erfpachtconstructies en samenwerkingsvormen.

Resultaten

Stichtingen en verenigingen zijn uitgedaagd om out-of-the box te denken en te onderzoeken welke mogelijkheden er liggen om accommodaties efficiënter te exploiteren.

Sterke betrokkenheid waarbij op een verfrissende manier toekomstbestendig beheer van sportaccommodaties centraal stond.

De gemeente heeft een rapport in handen, waarbij zij concreet verdere stappen kan zetten om haar sportaccommodatiebeleid vorm te geven en vervolgens uit te voeren.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Strategisch advies
  • ■ Projectmanagement
  • ■ Procesbegeleiding
  • ■ Samenwerking
 

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.