Gemeente Soest

Inventarisatie maatschappelijk vastgoed voor kerntakendiscussie gemeente.

De gemeente heroriënteert op taken en streeft naar een nieuwe balans tussen ambities en middelen. Een kerntakendiscussie werd gepland om te komen tot afgewogen besluiten.

Inzicht in de huidige situatie van gemeentelijke accommodaties was noodzakelijk voor deze discussie.

ICSadviseurs heeft een inventarisatie uitgevoerd op de portefeuille, variërend van sportvelden tot multifunctionele accommodaties en van basisscholen tot parkeergarages.

Resultaten

Dit onderzoek leverde stevige output op, met vragen als: Wat kost voetbal per deelnemer in vergelijking tot tennis of turnen?

Er volgde een fundamentele discussie tussen College, Gemeenteraad en maatschappelijke partners.

Kortom: een kerntakendiscussie die gestoeld was op feiten, referenties en nuance.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Inventarisatie maatschappelijk vastgoed
  • ■ Bepalen kostprijs per deelnemer
  • ■ Genuanceerde discussie over kosten en opbrengsten

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.