Gemeente Westerwolde

“Wij zoeken een expert die onze huisvestingsplannen vanuit kennis, kunde en ervaring kan toetsen en van feedback kan voorzien”

Per 1 januari 2018 fuseerden de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde tot één gemeente; Westerwolde, met bijna 25.000 inwoners.

Hiervoor is een integraal huisvestingsplan opgesteld waarin de werkgroep een advies aandraagt aangaande de huisvesting van de gemeente Westerwolde.

“Een nieuwe gemeente, een nieuwe organisatie, een nieuwe afdeling met nieuwe collega’s. Alles nieuw, dus ook je uitzicht”

Resultaten

Een gedragen, kort en bondig adviesrapport op basis van proces met persoonlijk contact. Uitvoering van werkzaamheden op locatie en inbreng van expertise en ervaring.

Een goedgekeurd huisvestingsplan inclusief raadsvergaderlocatie als basis voor realisatie van de toekomstige huisvesting voor de gemeente Westerwolde.

Het huisvestingsplan geeft invulling aan fijnschaligheid en burgernabijheid.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Strategisch advies
  • ■ Huisvestingsplan
  • ■ Draagvlak creëren

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.