Gemeente Wijk bij Duurstede

Onderzoek naar optimalisatie binnensportvoorzieningen Wijk bij Duurstede

Het gaat hier om drie gebruikersgroepen: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de sportvoorzieningen.

Gemeente wil impuls geven aan zowel onderwijs als sport en bekijkt beide activiteiten daarom in samenhang met elkaar.

Om tot optimale configuratie te komen zijn alle stappen in het onderzoek vanuit drie perspectieven (de drie gebruikersgroepen) uitgevoerd.

Resultaten

Doel: de meest optimale configuratie vinden, waarbij met elke gebruikersgroep rekening gehouden wordt.

Aan de hand van inventarisatie van o.a. capaciteit en ruimtebehoefte zijn verschillende scenario’s financieel doorgerekend.

Uiteindelijk is gekozen voor een scenario waarbij een aparte stichting realisatie en beheer van de nieuwe sportaccommodatie voor haar rekening neemt.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Strategisch advies
  • ■ Haalbaarheidsonderzoek

Projecten op de kaart.