Nulmeting Sportaccommodaties, gemeente Zwolle

Kwalitatief onderzoek naar Zwolse sportaccommodaties.

Betrokken partijen: gemeente Zwolle, sportverenigingen en maatschappelijke partners en Sportservice Zwolle.

Een omvangrijk project, waarbij de binnen– en buitensport-accommodaties van de gemeente Zwolle in beeld zijn gebracht.

Binnen deze opdracht is niet alleen naar accommodaties gekeken, maar ook naar het omliggend gebied. Hierbij is het 3-G model gehanteerd: de gebruiker, het gebouw en het gebied stonden hierbij centraal.

Resultaten

Aan de hand van verschillende criteria is een uitgebreide beoordeling gerealiseerd op binnensportaccommodaties (door KYBYS) en buitensportaccommodaties (door ICSadviseurs)

Aan de hand van een werksessie met gemeente en verschillende partijen is een stevige basis gelegd voor een gezamenlijke visie op sportaccommodaties in Zwolle.

Het rapport geeft eveneens inzage in (fysieke) mogelijkheden tussen sport en andere beleidsvelden (o.a. onderwijs, participatie en welzijn).

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Onderzoek
  • ■ Strategisch advies
  • ■ Metingen

Projecten op de kaart.