ICSadviseurs brainstormt met docenten en studenten van het Summa College!
< Naar alle berichten

ICSadviseurs brainstormt met docenten en studenten van het Summa College!

ICSadviseurs begeleidt het Summa College in Eindhoven bij het opstellen van twee Ruimtelijk-Functionele Programma’s van Eisen voor de huisvesting van de Retail- en Businessopleidingen (samen de propositie Business, Marketing en Ondernemerschap).

Het Summa College kiest bewust voor een échte ICS manier van werken. Samen met de ‘eindgebruikers’ staan we uitgebreid stil bij het onderwijs van nu en morgen, als input voor de toekomstige huisvesting. Zowel docenten als studenten zijn gevraagd om mee te denken in het huisvestingstraject.

Zo heeft ICSadviseurs op 8 januari jl. de ‘nieuwjaars’-huisvestingsdag met alle docententeams (80 personen) georganiseerd. Tijdens een zogenaamde workshopcarrousel hebben we in 4 workshops samen gebrainstormd over: 1) de betekenis van de onderwijsvisie voor de opleidingen, 2) “waar leer jij”-werkplektypen, 3) de kwaliteit van de huidige huisvesting en 4) de hybride leeromgeving (binnen naar buiten en buiten naar binnen). Met als belangrijk inzicht: Samenwerken (met andere opleidingen, met het bedrijfsleven, met de studenten).

Op 26 januari jl. heeft ICSadviseurs een werksessie met studenten vanuit de verschillende opleidingen georganiseerd. Studenten hebben vol enthousiasme nagedacht over wat zij belangrijk vinden in hun schoolgebouw. Met als belangrijkste resultaat: een professionele (niet te schoolse) leeromgeving en plek om in stilte te werken en huiswerk te maken. Niet alleen maar lokalen.

Op naar nog meer werksessies en een passende huisvesting voor Retail en Business van het Summa College!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Meer informatie

Anne Bots
anne.bots@icsadviseurs.nl
06-10061439

Judith Vroemen
judith.vroemen@icsadviseurs.nl
06-1212 3600