Wij geloven dat een gebouw gaat leven door de gebruikers die erbij horen, net zoals een gebouw verbonden is met de omgeving waarin het staat.

ICSadviseurs: Gebied-gebouw-gebruiker

Een adviestraject staat niet op zichzelf. Wij geloven dat een gebouw gaat leven door de gebruikers die erbij horen, net zoals een gebouw verbonden is met de omgeving waarin het staat. Daarom werken wij in multidisciplinaire teams aan uw opgave. Voor een goed advies heb je de juist expertise nodig. Die ontwikkelen we in drie expertisevelden, waarbij we daarnaast ook juridische expertise leveren:

 • Organisatie en ruimte (O&R), voor alle expertise rond de gebruiker,
 • Voorzieningenplanning en vastgoedstrategie (VPL), voor alle expertise rond het gebied
 • Vastgoedontwikkeling (VO) voor alle expertise rond het gebouw.

De expertisevelden zijn ook verantwoordelijk voor de marktontwikkeling en –benadering.  Uw vraag wordt dus altijd op de juiste waarde geschat. Hieronder treft u een overzicht aan van onze producten en diensten aan:

VPL (gebied)

 • Visieontwikkeling
 • Strategische of integrale huisvestingsplannen (SHP of IHP)
 • Accommodatie- en vastgoedbeleid
 • Haalbaarheidsonderzoeken
 • Vastgoed- en financiële strategie-adviezen
 • Locatiestudies
 • Business cases
 • Beleidsvraagstukken (doordecentralisatie, wet- en regelgeving, bekostiging en normering)
 • Onderzoeken (ministerie, rekenkamer)
 • Auditing
 •  

VO (gebouw)

 • (Europese) aanbestedingen
 • Projectmanagement
 • (Vastgoed-) auditing
 • (Strategisch) programmamanagement
 • Technisch programma van eisen
 • Advies rond duurzaamheid
 • Architectenselecties

O&R (gebruiker)

 • Visiedocument
 • Ontwikkelen onderwijskundige visies/ sportvisie, etc.
 • Verandervraagstukken (bijvoorbeeld in relatie tot werkplekconcepten)
 • Vlekkenplannen
 • Programma’s van eisen (onderwijskundig, ruimtelijk-functioneel)
 • Beheer- en exploitatieplannen
 • Ontwerptoetsing
 • Werkplekconcepten
 • Inpassingsstudies

 

 

Juridisch advies

 • Opstellen en/of beoordelen van overeenkomsten waaronder: samenwerkingsovereenkomsten, huur- en gebruiksovereenkomsten, beheerovereenkomsten, intentieovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten,
 • overeenkomsten met architecten en de diverse adviseurs,
 • Juridische begeleiding van aanbestedingen en contractvorming,
 • Juridisch advies tijdens de bouw rond vertragingen, meerwerk, schade, oplevering en nazorg,
 • Juridisch advies na de oplevering rond bouwschade, gebreken en garanties,
 • Juridisch advies en constructies omtrent eigendom, huur, gebruik en beheer