Wij geloven dat een gebouw gaat leven door de gebruikers die erbij horen, net zoals een gebouw verbonden is met de omgeving waarin het staat.

ICSadviseurs: Gebied-gebouw-gebruiker

Een adviestraject staat niet op zichzelf. Wij geloven dat een gebouw gaat leven door de gebruikers die erbij horen, net zoals een gebouw verbonden is met de omgeving waarin het staat. Daarom werken wij in multidisciplinaire teams aan uw opgave. Voor een goed advies heb je de juist expertise nodig. Die ontwikkelen we in drie expertisevelden, waarbij we daarnaast ook juridische expertise leveren:

 • Organisatie en ruimte (O&R), voor alle expertise rond de gebruiker,
 • Voorzieningenplanning en vastgoedstrategie (VPL), voor alle expertise rond het gebied
 • Vastgoedontwikkeling (VO) voor alle expertise rond het gebouw.

De expertisevelden zijn ook verantwoordelijk voor de marktontwikkeling en –benadering.  Uw vraag wordt dus altijd op de juiste waarde geschat. Hieronder treft u een overzicht aan van onze producten en diensten aan:

VPL (gebied)

 • Beleidsvraagstukken en onderzoeken (doordecentralisatie, wet- en regelgeving, bekostiging en normering, Rekenkamer)
 • Strategische of integrale huisvestingsplannen (SHP of IHP)
 • Accommodatie- en vastgoedbeleid
 • Haalbaarheidsonderzoeken
 • Vastgoed- en financiële strategie-adviezen en auditing
 • Locatiestudies
 • Opstellen business cases

VO (gebouw)

 • Vertalen ontwerp naar een duurzaam gebouw
 • Proces- en projectmanagement
 • (Vastgoed-) auditing
 • (Strategisch) programmamanagement
 • Technisch Programma van Eisen
 • Organiseren (Europese) aanbestedingen

O&R (gebruiker)

 • Van maatschappelijke opgave naar een plan voor de eigen organisatie.
 • Van het huisvestingsconcept naar het Programma van Eisen (organisatie, onderwijs, ruimtelijk-functioneel)
 • Meedenken over verandervraagstukken (bijvoorbeeld in relatie tot werkplekconcepten)
 • Ontwerptoetsing en begeleiden architectenselectie
 • Beheer- en exploitatieplannen
 • Inspirerende overleg- en werkvormen met gebruikers
 • Inpassingsstudies

VM

 • Projectmanagement beheer en onderhoud
 • (Bouw-)technisch advies
 • Directievoering en -toezicht
 • Contractbeheer
 • Haalbaarheidsonderzoek (technisch, locaties)
 • Advies meerjaren onderhoud en beheer

Juridisch advies

 • Opstellen en/of beoordelen van overeenkomsten waaronder: samenwerkingsovereenkomsten, huur- en gebruiksovereenkomsten, beheerovereenkomsten, intentieovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten,
 • overeenkomsten met architecten en de diverse adviseurs,
 • Juridische begeleiding van aanbestedingen en contractvorming,
 • Juridisch advies tijdens de bouw rond vertragingen, meerwerk, schade, oplevering en nazorg,
 • Juridisch advies na de oplevering rond bouwschade, gebreken en garanties,
 • Juridisch advies en constructies omtrent eigendom, huur, gebruik en beheer