IKC Rijsbergen opgeleverd
< Naar alle berichten

IKC Rijsbergen opgeleverd

Vrijdag 1 december is het IKC Sint Bavo in Rijsbergen opgeleverd en heeft de gemeente het pand overgedragen aan het schoolbestuur Stichting Katholiek Onderwijs Rijsbergen (SKOR). Dit vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in het nieuwe gebouw. Namens de gemeente hebben Burgemeester Leny Poppe-de Looff en Wethouder voor Onderwijs, Jan Aarts, hun handtekeningen gezet.

“Rijsbergen is een bijzonder gebouw rijker waar kinderen in de leeftijd van nul tot 13 jaar kunnen spelen en leren. Namens de gemeente wil ik mijn dank uitspreken aan een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het IKC,” aldus burgemeester Poppe-de Looff.

Lees verder onder de foto

Risicodragend ontwerp- en projectmanagement
Het betreft een nieuwe voorziening op de centrale locatie in het dorp. Daarbij is de bestaande kruip-door-sluip-door school, die op verschillende momenten was uitgebreid, gesloopt en vervangen door nieuwbouw. In het nieuwe gebouw gaan de basisschool Sint Bavo en Kober kinderopvang samenwerken. Het ontwerp voor het IKC is gemaakt door De Architectenwerkgroep Tilburg. Halverwege het ontwerptraject is ICSadviseurs betrokken om samen met DAT het project door middel van risicodragend ontwerp- en projectmanagement binnen de kaders van kwaliteit, tijd en geld te realiseren. ICSadviseurs heeft de aanbesteding voor de uitvoerende partijen verzorgd en het bouwmanagement/directievoering tijdens de uitvoering verzorgd.

De gemeente Zundert heeft circa vijf miljoen Euro geïnvesteerd in de realisatie van het IKC Rijsbergen. “De overdracht is een bijzonder moment waar ontzettend veel werk aan vooraf is gegaan door alle betrokken partijen. Een jaar geleden, op 29 november 2016, gaf ik het startsein voor de bouw. En vandaag is het gebouw klaar voor gebruik. Precies volgens planning; gebouwd volgens de vooraf bepaalde kwaliteitseisen en het IKC heeft geen enkele euro meer kost dan begroot. Een realisatie om trots op te zijn,” aldus Jan Aarts, wethouder Onderwijs.

Het Integraal KindCentrum biedt een veilige en leerrijke plaats aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Een Integraal Kindcentrum gaat uit van de principes van een doorgaande en brede ontwikkeling van kinderen. Kinderen groeien op met spelend leren en lerend spelen. Dat maakt een combinatie tussen kinderopvang en onderwijs vanzelfsprekend. Daardoor kan het IKC zorgen voor een brede ontwikkeling van kinderen, in een doorgaande lijn vanaf de geboorte.

Bekijk hier een rondleiding door IKC Rijsbergen.

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Meer informatie

Arjan Grootkarzijn
arjan.grootkarzijn@icsadviseurs.nl
06-22571417