Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs A2-gemeenten

Door daling van leerlingenaantallen is de toekomst van onderwijs en onderwijshuisvesting in de regio onder de loep genomen.

Schoolbesturen en gemeenten hebben hierin gezamenlijk initiatief genomen en gedragen uitgangspunten opgesteld.

“Goed onderwijs” is vanaf de start van het traject de focus geweest. Huisvesting was volgend.

Tijdens werksessies met afgevaardigden van alle partijen is bepaald welke aspecten belangrijk zijn om goed onderwijskwaliteit te waarborgen.

Resultaten

Een perspectief dat richting en uitgangspunten biedt voor aanpassingen in de onderwijshuisvesting.

Er ontstaat inzicht op thema’s als renovatie versus nieuwbouw, duurzaamheid, leegstand en samenwerking.

Gedurende het traject heeft men door openheid in de werksessies inzicht verkregen in elkaars speerpunten en belangen. Door deze te delen zijn verbindingen gelegd om elkaar te versterken.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Integraal Huisvestingsplan
  • ■ Strategisch advies

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.