Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs Castricum

Een IHP dat een ontwikkelkader biedt, waarmee de betrokken partijen concrete projecten kunnen uitwerken.

Betrokken partijen: gemeente, schoolbesturen en diverse maatschappelijke partners.

Ambities op het gebied van brede schoolontwikkeling, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en passend onderwijs.

Het IHP moet inzicht geven in de toekomstige huisvesting van het primair, speciaal en voortgezet onderwijs en de financiële gevolgen voor de gemeente.

Resultaten

Elke schoollocatie is beoordeeld op vier perspectieven: kwaliteit, financiën, vraag & aanbod en samenwerking.

De beoordeling van deze perspectieven per locatie is verwerkt in een kansenkaart met huisvestingsscenario’s.

De oplossingsrichtingen zijn in een gefaseerde tijdsplanning uitgezet, doorgerekend naar investeringskosten en doorvertaald naar de totale jaarlijkse gemeentelijke lasten voor onderwijshuisvesting voor de komende tien jaar.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Accommodatieonderzoek
  • ■ Huisvestingsscenario’s
  • ■ Haalbaarheidsonderzoek
  • ■ Integraal Huisvestingsplan

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.