Tijdelijke versterking nodig?

Zoeken naar de juiste balans bij Fontys Hogescholen.

Bas van Gompel, manager Huisvesting & Onderhoud is blij met de ondersteuning van interimmer Anne Bots: “Het is vaak een zoektocht naar de juiste balans tussen de wensen van de eindgebruikers en de mogelijkheden om deze wensen te realiseren. Anne heeft deze rol goed opgepakt en de opgaven met een goede dosis aan creativiteit maar ook realisme tot uitvoering gebracht.

Tijdelijke versterking nodig?

ICSinterim helpt haar opdrachtgevers met de tijdelijke versterking van afdelingen, programma’s en projecten. Met medewerkers, specialisten en management. Vrijwel altijd in ons favoriete werkgebied onderwijshuisvesting, maatschappelijk vastgoed en gebiedsontwikkeling. Want hier ligt onze expertise met 60 jaar ervaring in de genen.

“De nauwe en effectieve samenwerking met alle betrokkenen was niet alleen aangenaam, maar heeft de succesvolle uitvoering van dit project echt mogelijk gemaakt.”

  1. projectleiders
  2. programmamanagers
  3. beleidsmedewerkers
  4. afdelingsmanagers
  5. procesmanagers
  6. projectmedewerkers

Programmamanagement ontwikkeling dorpshart Kaatsheuvel

Rondom het dorpsplein in Kaatsheuvel is ruimte gemaakt voor de vorming van een ‘Bruisend Dorpshart’. Onderdeel van het plan is de ontwikkeling van woningbouw, horeca en horeca-gerelateerde dienstverlening en een maatschappelijk multifunctioneel centrum. ICSinterim zorgde voor een ervaren programmamanager.

Lees meer over deze case

Interim projectleiding huisvesting voor Bindelmeer College in Amsterdam

Toen de vaste projectleider van schoolbestuur Stichting ZAAM in Amsterdam met zwangerschapsverlof ging, had de vmbo-locatie Bindelmeer College een probleem. De school stond voor de complexe opgave om haar locatie te renoveren. ICSinterimmer Rens van Hoek schoot te hulp.

Lees meer over deze case

Opdrachtgevers over ICSinterim

“In het hele traject van zoeken naar de juiste persoon op de juiste plek binnen een veranderende organisatie ondersteunt ICSinterim het Facilitair Bedrijf van De Haagse Scholen op een persoonlijke wijze. Onder meer door gebruik te maken van online persoonlijkheidsassessments bij de selecties van kandidaten. In totaal werden op deze wijze tot nu toe een zestal moeilijk te vervullen vacatures succesvol ingevuld.”

René Jongenotter | Hoofd Facilitair Bedrijf De Haagse Scholen

Integraal huisvestingsplan onderwijs voor gemeente Hilversum

De gemeente Hilversum had een vrij omvangrijk Integraal Huisvestingsplan dat een grote druk legde op de interne organisatie. Een aantal dossiers bleef daardoor liggen. Het is ideaal om op zo’n moment een professional te kunnen inzetten die de ins en outs kent en na een korte uitleg direct aan de slag kan.

Lees meer over deze case

Meer weten over wat ICSinterim u te bieden heeft? Bel met Sherwin Neira via 06-22569665

Interim teamleiding onderhoud voor Middin in Amsterdam

Toen de teamleider onderhoud van zorg- en huisvestingsorganisatie Middin vertrok, vroeg Middin aan ICSinterim om tijdelijke vervanging. Door haar ruime ervaring met onderhoud bij woningcorporaties was Lia Wijnsma daarvoor de aangewezen persoon.

Lees meer over deze case