Businesscase KMN Kind & Co

“Is het haalbaar om zelf te investeren in de realisatie van een nieuwe kinderopvanglocatie?”

KMN Kind & Co wil een nieuwe kinderopvangvoorziening realiseren. De haalbaarheid onderzocht met een businesscase.

Tijdens het opstellen van de businesscase werd al getekend aan het ontwerp van de naastgelegen school.

Samen met de nieuw te bouwen Kees Valkensteinschool is de ambitie om alle kindvoorzieningen voor de nieuwe wijk Haarzicht op één plek te huisvesten.

Resultaten

Voldoende informatie voor de RvT om besluiten te nemen over het wel of niet zelf realiseren van deze voorziening.

In hoog tempo is samen met de clustermanager en directeur een leesbaar en compleet rapport opgesteld.

De RvT heeft op basis van de businesscase ingestemd met het realiseren van de nieuwe kinderopvanglocatie. Daarna kon de architect ingeschakeld worden om het ontwerp te maken.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Strategisch advies
  • ■ Ruimtebehoefteberekening
  • ■ Exploitatieberekeningen
  • ■ Investeringsberekeningen
 

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.