Koersdocument Dullaertwijk, Hulst

Gemeente Hulst heeft de ambitie om de toekomstbestendigheid van voorzieningen en accommodaties in deze wijk een impuls te geven.

Accommodaties zijn grotendeels verouderd en verdeeld rondom de sportvelden. Fysieke/inhoudelijke verbinding ontbreekt.

Belangrijke uitgangspunten: afstemmen vraag/aanbod activiteiten, behouden/versterken leefbaarheid, verbeteren exploitatie.

Het Koersdocument Dullaertwijk is de eerste stap in het proces. Het bevat een quickscan, visie uitgangspunten en stappenplan om te komen tot concrete plannen.

Resultaten

Het koersdocument is gepresenteerd aan de raadscommissie.

Een eerste consultatieronde met betrokken actoren, is afgerond.

Op basis hiervan is een stip op de horizon gezet en zijn de deelopdrachten geformuleerd om te komen tot concrete plannen, zowel fysiek, organisatorisch als inhoudelijk.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Strategisch advies
  • ■ Haalbaarheidsonderzoek
  • ■ Visieontwikkeling
 

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.