Koninklijke opening MFA de Heerd
< Naar alle berichten

Koninklijke opening MFA de Heerd

In 2011 startte ICSadviseurs een haalbaarheidsonderzoek naar een MFA in Heerde. Nadat bleek dat het project haalbaar was, hebben we de gemeente, de gebruikers en omwonenden begeleid bij het hele proces tot en met de realisatie. Onze werkzaamheden liepen als het ware mee met het totale project. Na het haalbaarheidsonderzoek hebben we een Programma van Eisen opgesteld, evenals het nadenken over de beheerorganisatie en het exploitatiemodel. Daarnaast hebben we de diverse Europese aanbestedingsprocedures begeleid en waren we verantwoordelijk voor het bouwprocesmanagement en de directievoering en het toezicht. Het resultaat is prachtig geworden!
In de Heerd zijn drie scholen voor primair onderwijs en kinderopvang gevestigd. Ook het Dorpshuis, jongerenwerk, de bibliotheek Noord-Veluwe en Cultuurplein Noord-Veluwe vinden hier onderdak. Meer dan vijftig verenigingen maken gebruik van de ruimte die het Dorpshuis in De Heerd huurt. De MFA heet daarom terecht ‘de huiskamer van Heerde’. Vanaf begin mei is het gebouw in gebruik en op 1 juli jongstleden heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de Heerd geopend. Wij zijn er trots op!

RTV Hattem maakte twee samenvattingen van het koninklijk bezoek:

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Meer informatie