ICSadviseurs voldoet aan de hoogste professionele kwaliteitseisen

Kwaliteit

Certiked-drukkerslogoICSadviseurs heeft een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat voldoet aan de hoogste professionele eisen. Het kwaliteitssysteem is voor ICSadviseurs een instrument om continue verbetering en productontwikkeling te structureren en onze dienstverlening af te stemmen op de behoeftes van onze klanten.

Ons doel is tevreden klanten te hebben, daarom worden projecten na afloop, maar ook tussentijds geëvalueerd. Op deze manier wordt duidelijk of de uitvoering van de opdracht qua inhoud, proces en relatie met de opdrachtgever aan de verwachtingen heeft voldaan.

Uit externe evaluaties blijkt dat opdrachtgevers zeer tevreden zijn over onze dienstverlening en de kwaliteit van geleverde producten. Een flexibele en enthousiaste groep adviseurs die zich weet in te leven in de wensen van de klant. Ook in procesmatige zin wordt onze dienstverlening als zeer positief ervaren. Onderlinge afstemming, terugkoppeling en het betrekken van actoren door middel van intercreatieve werkvormen scoren hoog in de evaluaties.

ISO 9001 gecertificeerd door Certiked

Ons kwaliteitssysteem is door Certiked (Certificatie Kennisintensieve Dienstverlening) gecertificeerd volgens ISO 9001. Certiked toetst ieder jaar het functioneren van ons kwaliteitssysteem. Recent heeft zij na een uitgebreide controle geconcludeerd dat onze werkprocessen in overeenstemming zijn met de eisen van ISO 9001:2015 . Opnieuw is voor 3 jaar het certificaat afgegeven. Een continuering van onze certificering waar wij vanzelfsprekend erg trots op zijn!