Meerjaren onderwijs huisvestingsplan Maassluis

Het meerjaren onderwijs huisvestingsplan als belangrijk kader voor het proces tot doordecentralisatie.

Het plan omvat een gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting en is een gezamenlijk plan van gemeente en schoolbesturen.

De visie bevat de ambitie om voor ieder kind optimale huisvesting in de vorm van een IKC te realiseren.

De gezamenlijke ambitie is tevens gericht op het realiseren van een hoger kwaliteitsniveau dan vastgelegd in het bouwbesluit.

Resultaten

Een gedragen huisvestingsplan door constructief overleg tussen gemeente en schoolbesturen.

Door realisatie van het voorkeursscenario worden de grootste knelpunten in de huisvesting op korte termijn opgelost.

Het meerjaren onderwijs huisvestingsplan is een goede basis om gesprekken over doordecentralisatie voort te zetten. Ze vormt tevens een belangrijk vertrekpunt bij het opstellen van een business case.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Integraal Huisvestingsplan
  • ■ Strategisch advies
  • ■ Doordecentralisatie

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.