Renovatie met visie

“De renovatie van het Noordik laat zien hoe een functioneel verouderd gebouw kan worden getransformeerd tot een uitdagende leeromgeving.”

Hoe transformeer ik een voormalige fietsenkelder tot een lichte multifunctionele verblijfsruimte?

Hoe breng ik de oorspronkelijke kwaliteit van een jaren ’60 gebouw terug in het nieuwe ontwerp?

Hoe verbind ik nieuwe functies als kantine, OLC en collegezaal met de bestaande functies waardoor er een nieuwe samenhang ontstaat?

Resultaten

Een ambitieus ontwerp dat gefaseerd wordt uitgevoerd

Een goede showcase met het schoolbestuur als financier van de renovatie

een prachtige transformatie van een donkere kelder in een lichte verblijfsfunctie

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Programma’s van eisen
  • ■ Architectenselectie
  • ■ Aanbesteding
 

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.