Onderwijs heeft goede, slimme en duurzame gebouwen nodig

Onderwijs heeft goede, slimme en duurzame gebouwen nodig

Afhankelijk van de behoefte vertalen wij onderwijskundige visies- en uitgangspunten naar nieuwe werk- en ruimtevormen. Daarbij staat de gebruiker altijd centraal. Gebouwen van vandaag zijn adaptief en groeien mee met een veranderende vraag. Dat is de opgave bij elke nieuw-, verbouw of renovatievraag.

ICSadviseurs is al jaren marktleider binnen de verschillende onderwijstypen en adviseert gemeenten en instellingen in het maken van de beste keuze voor een gebouw: passend bij de omgeving en geschikt voor de gebruikers. Vaak begint een relatie met een locatiestudie en een programma van eisen en blijven wij partner in het verdere proces; van het selecteren van de architect, de aanbesteding tot en met de hele procesbegeleiding, inclusief de directievoering op de bouw.