Onderzoek ICSadviseurs en Berenschot zeer actueel
< Naar alle berichten

Onderzoek ICSadviseurs en Berenschot zeer actueel

Berenschot en ICSadviseurs deden in opdracht van het Ministerie van OCW onderzoek naar de effecten van de vergoeding van materiële instandhouding. Een van de bevindingen is dat schoolbesturen op een aantal onderdelen niet uitkomen. Schoolbesturen geven over een langere periode ten aanzien van de onderzochte PvE’s gemiddeld 11% meer geld uit aan de materiële instandhouding dan de vastgestelde normbedragen.

Inmiddels is er veel landelijke aandacht voor het onderzoek en de resultaten ervan. Zoals in het AD onder de kop ‘Basisschool betaalt gasrekening uit salarispot leraren’. Het onderzoek en de publiciteit eromheen vormden mede aanleiding voor Kamervragen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Meer informatie