Onderzoek Sporthal Kannebuis

Onderzoek naar een weloverwogen keuze voor de sporthal in Halsteren; renovatie, sloop of nieuwbouw

Betrokken partijen: gemeente Bergen op Zoom, gebruikers en potentiële gebruikers van de sporthal in Halsteren.

De ambitie van de gemeente is om te komen tot kwalitatieve en betaalbare sportaccommodaties.

Een onderzoek waar niet alleen is gekeken naar de sporthal, maar ook op welke wijze het omliggend gebied ruimtelijk van meerwaarde kan zijn voor de sporthal.

Resultaten

Door middel van interactieve sessies met de gemeente en huidige en potentiële gebruikers zijn voor de sporthal verschillende ambities geformuleerd.

Met een pragmatische aanpak is vanuit 3 verschillende invalshoeken gekeken: de gebruiker, het gebouw en het gebied.

De gemeente heeft een rapport ontvangen, waarbij inhoudelijk en ruimtelijk een financiële vertaalslag is gemaakt. Gebleken is dat nieuwbouw het meest toekomstbestendige scenario is voor de sporthal.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Haalbaarheidsonderzoek
  • ■ Procesmanagement
  • ■ Strategisch advies

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.