Platform voor Innovatie en Expertise

ICSadviseurs innoveert voortdurend in haar werk en in de ontwikkeling van haar producten en processen. Dat levert een onderscheidende mix op van Kennis, Expertise en Innovatie.

Ontwikkelen van nieuwe procestechnieken en expertisen doen we voor onze relaties en graag ook samen met onze relaties. Steeds meer zien we dat de foto een film wordt. Eenduidige vragen met eenduidige antwoorden transformeren in complexe vragen in een dynamisch proces. Wat vandaag zeker is, is morgen weer in beweging.

Onze adviseurs starten als deskundigen op hun vakgebied en als procesregisseurs een zoektocht met de opdrachtgever. Het resultaat moet de beste oplossing voor de unieke vraag zijn.

Kennis en expertise zijn pas waardevol als ze goed toegepast worden. Wij delen onze projecten en inzichten graag. Dat doen we door de volgende activiteiten regelmatig te organiseren:

  • Sneak Previews, waarbij relaties rond kunnen kijken in onze nieuw gerealiseerde projecten,
  • Wethoudersbijeenkomsten, waarbij we rond actuele thema’s en een business case met wethouders en beleidsambtenaren sparren,
  • Masterclasses, waarbij we in een regio met gemeenten en schoolbesturen aan marktoverstijgende oplossingen werken,
  • Expertmeetings met besturen, managers en schoolleiders die met marktpartijen over thema’s in het onderwijs, de zorg en op sportgebied discussiëren,
  • Bureaudagen, waarbij we onze eigen adviseurs scherpen op relevante thema’s en procesontwikkelingen,
  • Onze Toolbox, waarbij we intern nieuwe processen en technieken ontwikkelen en deze in een real life situatie uitproberen.

Wilt u meer informatie op één van deze onderwerpen, neem dan contact op met ICSadviseurs.