Opening C.T. Stork College door Koning Willem Alexander
< Naar alle berichten

Opening C.T. Stork College door Koning Willem Alexander

Op woensdag 26 september heeft Koning Willem Alexander het nieuwe C.T. Stork College officieel geopend.

Een nieuwe school ontstaan uit het initiatief van Scholengroep Carmel Hengelo en Openbare ScholenGemeenschap Hengelo om samen het vmbo onderwijs in Hengelo vorm en inhoud te geven. Het gebouw gaat meer dan 1.000 leerlingen faciliteren en die leerling stond ook helemaal centraal in het ontwerp.
Dat betekent dat theorie en praktijk geïntegreerd zijn en docenten zoveel mogelijk op de leerpleinen aanwezig zijn. Daardoor ontstaat een efficiënte school voor beroepsonderwijs waarbij elke vierkante meter het beroepsonderwijs dient. Door de afdelingsgerichte structuur ontstaat er meer rust voor de leerlingen. Het nieuwe gebouw leverde gelijk al meer aanmeldingen op.

De locatie ligt aan de noordzijde van Hengelo tussen de stad en de A1 en kent zo een landschappelijke zijde en een stedelijke zijde gericht op de aangrenzende woonwijk. Die verdeling is in het ontwerp terug te zien in zowel de vormgeving als in de verdeling van de verschillende onderwijsrichtingen. Een golvende gevel verbeeldt de landschappelijke elegantie en een strakke rechte gevel de stoere industriële beleving. Aan deze zuidzijde liggen de praktijklokalen hout, bouw, industriële techniek, practicumlokalen en economie. Aan de golvende entreezijde liggen de leer-werk-huizen en de clusters zorg en welzijn en kunst en cultuur. Tussen deze twee werelden ligt een atrium waarin de verbindingen tussen de verschillende disciplines worden gelegd. Letterlijk door middel van bruggen door de ruimte, maar ook figuurlijk door een podium, een tribunetrap en de kantine van de bovenbouw. ICSadviseurs heeft het hele traject begeleid, vanaf de fase van het Programma van Eisen tot en met de selectie van de architect, de aanbesteding, het projectmanagement en directievoering en toezicht. Gortemaker Algra Feenstra verzorgde samen met Morfis het ontwerp van de school.

  • Kijk hier voor een filmpje van de opening.
  • Kijk hier voor een impresse van de inrichting van het nieuwe CT Stork College.

 

 

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Meer informatie

Edwin Knol
edwin.knol@icsadviseurs.nl
06-22594532

Hans Voorberg
hans.voorberg@icsadviseurs.nl
06-22601675

Hidde Benedictus
hidde.benedictus@icsadviseurs.nl
06-22573604