De naoorlogse geboortegolf zorgde voor een grote vraag naar woningen maar ook naar scholen. De schoolgebouwen waren technisch en functioneel verouderd.

Van het Informatie Centrum Scholenbouw naar ICSadviseurs

ICSadviseurs is in 1955 begonnen als Informatie Centrum Scholenbouw, afgekort: ICS. Inmiddels heeft ICSadviseurs zich ontwikkeld tot een organisatie met een grote diversiteit aan klanten en projecten op alle markten voor not for profit. Met trots kijken wij terug op onze rijke geschiedenis waarmee we zijn geworden tot de mooie organisatie die we vandaag de dag zijn.

De naoorlogse geboortegolf zorgde voor een grote vraag naar woningen maar ook naar scholen. De schoolgebouwen waren technisch en functioneel verouderd. Er was grote behoefte aan vernieuwende inzichten, verbeterde normering en inspirerende voorbeelden om de grote groei aan leerlingen op te vangen. Het Bouwcentrum in Rotterdam nam het initiatief om daarvoor een informatiecentrum op te zetten. Het Ministerie van Volkshuisvesting en het Ministerie van Onderwijs ondersteunden dit initiatief en uit die samenwerking kwam in 1955 het Informatie Centrum Scholenbouw voort; ICS! Een stichting die zich focuste op onderzoek, adviseren en informeren. De rijksoverheid en gemeenten waren in de startjaren de belangrijkste opdrachtgevers. De toenmalige collega’s hielden zich vooral bezig met onderzoek en actieve voorlichting aan het scholenveld.

Verdere groei

Het Informatie Centrum Scholenbouw richtte zich primair op de Nederlandse problematiek van de scholenbouw. Aangezien in omringende landen als Duitsland, Noorwegen, Zweden en Engeland zich vergelijkbare vraagstukken voordeden, werden veel ervaringen uitgewisseld. ICS maakte daarover publicaties. Engeland was in de jaren ’60 en ’70 voor ICS een grote inspiratiebron. Daar waren in het onderwijs vernieuwingen aan de gang, zoals een grotere differentiatie in werkvormen die tot een meer dynamische ruimtelijke kijk op de onderwijsomgeving leidde. ICS startte in die jaren vele ontwikkelingsprojecten in het lager- en kleuteronderwijs gebruikmakend van die internationale oriëntatie. En toen in 1968 de Mammoetwet in werking trad, groeide de behoefte aan expertise op het gebied van huisvesting in het voortgezet onderwijs aanzienlijk. Het schoolsysteem werd zo ingericht dat doorstromen van Mavo naar Havo en van Havo naar VWO — maar ook andersom — eenvoudiger werd dan daarvoor. Deze Mammoetwet had grote gevolgen voor de huisvesting. Waren er eerder 200 tot 400 leerlingen op een school, nu werden er nieuwe scholengemeenschappen gebouwd waarin 1.000 leerlingen in één gebouw samenkwamen! Door de enorme vraag naar expertise groeide ICS in omvang.

Marktverbreding

Rond 1985 vond een organisatorische afsplitsing plaats, waardoor ICS niet langer onderdeel uitmaakte van het Bouwcentrum in Rotterdam. ICS kwam helemaal op eigen benen toen in 1990 eigen huisvesting gevonden werd in Gouda. Met ruim 25 adviseurs werd daar gestart. Het succes was groot en de omvang van het bureau verdubbelde in 2 jaar. Opdrachtgevers vroegen ICS steeds meer naar aan onderwijshuisvesting gerelateerde vraagstukken in andere sectoren zoals sport en welzijn. Tevens leidde de concentratie en samenvoeging van opleidingen in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs tot een grote adviesbehoefte. Vanwege de sterk toenemende vraag vond een uitbreiding van de hoeveelheid medewerkers plaats. De vergrote autonomie en schaalvergroting bij instellingen en de ingezette decentralisatietaken naar lagere overheden betekende voor ICS de behoefte om dichter bij de klant te zijn. In 1992 werd een vestiging in Zwolle gestart en binnen enkele jaren volgden een vestiging in Eindhoven en Hoofddorp. Met ruim 100 adviseurs adviseerde ICS vele klanten in diverse markten. De naam Informatie Centrum Scholenbouw was hierdoor niet langer helemaal op zijn plaats, maar ICS was duidelijk marktleider in onderwijs en de naam ICS was inmiddels een begrip geworden. Werkzaam voor diverse ministeries, zeer veel gemeenten en instellingen met een groot assortiment aan producten en diensten en een jonge enthousiaste groep van circa 150 medewerkers hing een volgende stap in de lucht.

Overname en nieuwe start

In 2000 waagde ICS een grote sprong en werd onderdeel van Deloitte & Touche (tegenwoordig Deloitte), een grote multinational waarin de activiteiten van ICS ondergebracht werden. ICS behield zijn eigen naam om de naamsbekendheid en een eigen gezicht te behouden. Deloitte was vooral een grote mondiale accountancy organisatie die zich in dienstverlening verbreed had. De aansturing werd vooral vanuit de service lines vormgegeven. Deloitte was een organisatie met veel potentie, maar met een grote naar binnen gerichte cultuur, vooral na een aantal internationale conflictsituaties, waarbij de mogelijkheden van de samenhang tussen accountancy en consultancy sterk onder druk kwamen te staan. Voor een marktgerichte organisatie als ICS die graag dicht tegen en met de klant werkt, was deze ontwikkeling niet goed. Dat zagen beide partijen op het juiste moment in en in goede samenspraak met Deloitte kon ons onderdeel middels een management buy out weer op eigen benen komen te staan. Na vijf jaren met Deloitte besloot ICS weer op eigen benen te staan en als B.V. alleen verder te gaan. Daarmee werd ICSadviseurs (opnieuw) geboren!

Recente ontwikkelingen

Sinds we weer zelfstandig zijn, werken we meer dan ooit onderscheidend in onze markten. We hebben het goede van Deloitte overgenomen en werken vanuit drie expertisevelden in multidisciplinaire teams voor zowel profit als not for profit partners. Inmiddels vallen onder de Holding ICS Ruimteregie B.V. nu ook ICS Adviseurs B.V., ICS Interim Management B.V., ICS Worksitemanagement B.V. en ICS participaties B.V. Wij verbinden altijd de gebruiker met het gebouw en gebied en stellen ons ten doel te opdrachtgever nog beter te maken. Bij elke opgave past een oplossing op maat, die het beste past en duurzaam en slim is.

Daarnaast is ICSadviseurs weer internationaal actief. Zo hebben we de overheid van Aruba geadviseerd over de ontwikkeling van vijf hulpbestuurskantoren, adviseren we in Oman over de ontwikkeling van internationale scholen (PDO international school Muscat) en zijn we bezig om een Zentrum fur Schulentwicklung op te zetten in Düsseldorf, waaruit de eerste opdrachten zijn binnen gekomen. Daarnaast zijn we middels verschillende opdrachten actief in Vlaanderen en heeft de Vlaamse overheid ons de opdracht gegeven om een handboek op te stellen over kostenbewust bouwen.

Op 16 september 2016 werd BOA-Advies door de ICS Ruimteregie BV overgenomen, waardoor de servicelijn naar opdrachtgevers verder verbreed werd. Er zijn op dit moment vier kantoren van ICSadviseurs gevestigd in Nederland: in Amsterdam, Zwolle, Rotterdam en Eindhoven.
Kortom; ICSadviseurs groeit en voegt weer een nieuw hoofdstuk aan zijn rijke geschiedenis toe. Op naar 70 jaar geschiedenis in 2025!