Passend onderwijs grote stap dichterbij voor Nunspeet
< Naar alle berichten

Passend onderwijs grote stap dichterbij voor Nunspeet

Dankzij goede samenwerking tussen gemeente Nunspeet, het onderwijsveld en ICS adviseurs ligt er een gedegen strategisch huisvestingsplan onderwijs op tafel. ICSadviseurs heeft in dit project de rol van procesbegeleider op zich genomen.

Als gevolg van demografische, maatschappelijke en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen verandert de vraag naar huisvesting van de scholen in Nunspeet. De gebouwen zijn niet voldoende ingesteld op modern onderwijs en duur in het gebruik. Daarnaast neemt de ruimtebehoefte van de scholen af.

In het huisvestingsplan hebben de betrokken partijen daarom op hoofdlijnen de maatregelen beschreven die nodig zijn voor een adequate onderwijshuisvesting op langere termijn. Uitgangspunt hierbij is om waar mogelijk de onderwijsvoorzieningen te clusteren in IKC’s (Integrale Kind Centra, samenwerkingsverbanden van opvang en onderwijs). Met IKC’s kunnen vernieuwingen doorgevoerd worden en tegelijkertijd andere vraagstukken (zoals krimp en passend onderwijs) het hoofd worden geboden.

De volgende stap in het proces is het verder uitwerken en uitvoeren van het plan. Kortom: men is goed op weg naar een betere toekomst voor de kinderen van Nunspeet!

Klik hier voor meer informatie.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Meer informatie

Onno Damen
onno.damen@icsadviseurs.nl
06-22575201

Meer informatie