Quick Scan optimalisatiekansen gemeentelijk vastgoed

Onderzoek naar gemeentelijke accommodaties en vastgoed.

De gemeente wilde meer efficiency en effectiviteit op haar portefeuille en een aanpak voor de toekomst bepalen.

Hiervoor is een quick scan van de accommodaties uitgevoerd en een workshop met de betrokken medewerkers gehouden.

Scope quick scan: schoolgebouwen, dorpshuizen, sportvoorzieningen binnen en buiten, gemeentewerven en aula’s bij begraafplaatsen.

Resultaten

Constateringen uit de analyse zijn gespiegeld aan ervaringen en lokale kennis van de betrokkenen.

De discussies zijn gevoerd vanuit verschillende perspectieven, zoals financiën, regelgeving, techniek en functionaliteit.

Het eindresultaat is een werkbare managementrapportage en een gegroeid inzicht in de eigen portefeuille en potentiële optimalisatiemogelijkheden. Daarmee is de koers voor de toekomst uitgezet.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Quick Scan maatschappelijk vastgoed
  • ■ Coaching traject ambtelijke organisatie
  • ■ Data analyse

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.