Samenvoegen van expertise in het nieuwe JZOC Roosendaal
< Naar alle berichten

Samenvoegen van expertise in het nieuwe JZOC Roosendaal

“Door het (kunnen) uitwisselen en samenvoegen van expertise ontstaat een optimaal aanbod voor kinderen en omgeving en is een ‘drempelloos’ samenspel mogelijk tussen specialistisch onderwijs en jeugdzorg.” De gemeente Roosendaal heeft het Jeugd Zorg Onderwijs Centrum (JZOC) gerealiseerd voor het speciaal (basis) onderwijs van De Sponder en De Fakkel.

Hiermee is een belangrijke stap gezet in de samenwerking en integratie van het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in Roosendaal. Wij mochten er met veel plezier en passie aan meewerken. Bij de realisatie van dit multifunctionele gebouw hebben we nadrukkelijk gezocht naar de gemeenschappelijk deler, maar wel met behoud van eigen identiteit. Het is een gebouw uit één laag geworden, waarin het onderwijs in clusters is georganiseerd. Elk cluster heeft een eigen leerplein, entree en toegang tot een eigen buitenterrein. Hierdoor is een overzichtelijk gebouw ontstaan, waarbij de verbinding met buiten is gezocht. En dat draagt bij aan het welbevinden van deze speciale groepen leerlingen.

Wat hebben we gedaan: na de afronding van de definitiefase hebben we een integraal Programma van Eisen opgesteld met als duurzaamheidsambitie GPR 7,5/8 en PvE-FS klasse B. Om hieraan te voldoen is het JZOC onder andere aangesloten op het Smart Climate Grid van de gemeente Roosendaal. Het project is op basis van Engineer & Build op de markt gezet. Samen met de auditor hebben wij de toetsing en acceptatie van de projectfasen gedaan. Dat heeft een kwalitatief goed resultaat opgeleverd, dat binnen de kaders is gerealiseerd. We zijn er trots op!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Meer informatie

Jan Boer
jan.boer@icsadviseurs.nl
06-22573608

Michiel Bots
michiel.bots@icsadviseurs.nl
06-20261031