Onze samenwerkingspartners

Vereniging Sport en Gemeenten

ICSadviseurs is aangesloten bij de Vereniging Sport en Gemeenten is het landelijk platform van gemeenten voor doorontwikkeling en positionering van sport en bewegen als bindend element in de samenleving. De vereniging zet zich in om gemeenten in de volle breedte te ondersteunen op de beleidsvelden sport en bewegen.

Platform Onderwijshuisvesting

ICSadviseurs is bestuurslid van het Platform Onderwijshuisvesting, een initiatief van erkende adviesbureaus die actief zijn op het gebied van onderwijshuisvesting en maatschappelijk vastgoed. Door bundeling van krachten en kennisuitwisseling willen de deelnemende bureaus de kwaliteit van het maatschappelijk vastgoed verhogen.

NLingenieurs

NLingenieurs is een organisatie die zich richt op bureaus met een focus op de inrichting en beheer van gebouwen en natuurlijk omgeving.

Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (OOA)

Een van de doelen van de OOA is het delen van kennis en praktijkervaringen, het continue professionaliseren van de beroepsgroep en het uitdagen tot vernieuwing en verandering in relatie tot marktontwikkelingen.

Nederlands Forum voor Onderwijsmanagement (NFO)

Het NFO is onderdeel van de European Federation of Education and Administration (EFEA). Het doel is het bevorderen van nieuwe concepten voor onderwijsmanagement en het uitwisselen van kennis en informatie. ICSadviseurs neemt deel in het bestuur van het NFO. Elke twee jaar vindt een intervisitatie van schoolleiders, wetenschappers en onderzoekers plaats in een organiserend land. In 2012 heeft Nederland de Europese Intervisitatie georganiseerd, waarbij onder meer 24 scholen zijn bezocht. ICSadviseurs was hoofdsponsor van deze uitwisseling.

International Facility Management Association (IFMA)

De IFMA is in 1980 in de VS opgericht en heeft wereldwijd 19.000 leden. De visie van IFMA is gericht op het ontwikkelen en aanbieden van informatie en diensten voor verdere professionalisering van facility managers en het promoten van het vak.

Project Management Institute (PMI)

PMI-Nederland maakt deel uit van IPMA (International Project Management Association). IPMA is de overkoepelende vereniging waarin 42 nationale projectmanagementverenigingen vertegenwoordigd zijn. Dit zijn niet alleen Europese landen, maar ook landen als China, USA en India. IPMA zorgt er voor dat de landelijk behaalde certificaten internationaal erkend zijn en aan dezelfde standaards voldoen.

Nederlands Vastgoedmanagement Platform (NeVaP)

NeVaP is een vereniging voor professionals die betrokken zijn bij de exploitatie van vastgoed. Het doel van NeVaP is ervaringen en marktkennis uitwisselen, de transparantie van het vakgebied verhogen en de ontwikkeling stimuleren.

Bouw Sociëteit de Stedendriehoek

De ledengroep van de Bouw Sociëteit de Stedendriehoek bestaat uit bouwers, ontwikkelaars, dienstverleners en de lokale en provinciale overheden van de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Doel van de Bouw Sociëteit is het vormen van een platform waar ondernemers en lokale en regionale overheden elkaar treffen, met als onderlegger de ontwikkeling van de Regio Stedendriehoek.

International Association of Facilitators (IAF)

IAF is een vereniging voor professionals op het gebied van het faciliteren van workshops. Doel van IAF is om de professie te ondersteunen, promoten en verbinden. Leden kunnen lokaal, nationaal of internationaal met andere professionals in contact komen via IAF. Van deze vereniging zijn onder andere professionals in overheid, bedrijfsleven, not-for-profit organisaties en onderwijs lid.

Sport Knowhow XL

Sport Knowhow XL biedt kennis en informatie op sportgebied, aangedragen door verschillende organisaties die actief zijn in de sportbranche, dan wel gelieerd aan deze branche.

Bijzondere leerstoel Leeromgeving en leerloopbanen in het beroepsonderwijs

Marinka Kuijpers is door het College van bestuur van de Open Universiteit per 1 april 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Leeromgeving en leerloopbanen in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs’. Deze bijzondere leerstoel is ingesteld bij het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit door twaalf organisaties die het professionaliseren van (v)mbo leraren hoog in het vaandel hebben. De leerstoel wordt gefinancierd via een beheerstichting waarin maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven samenwerken. ICSadviseurs is een van de financiers.

Alpha Consultancy

Hergebruik van publiek vastgoed en het duurzaam renoveren van bestaande gebouwen zijn een belangrijk aandachtspunt in deze tijd. Ook omdat bestaande gebouwen vaak op goede en kansrijke plekken staan in dorpen en wijken. Dat vraagt om een integrale visie, waarbij goed wordt gekeken naar de kwaliteit en potentie van bestaande gebouwen. Mede om die reden is ICSadviseurs een strategische samenwerking aangegaan met Alpha Consultancy. AlphaConsultancy is een bureau voor bouwmanagement & advies op gebied van beheer en onderhoud van vastgoed. Directeur Peter Roest: “Wij leveren kennis en capaciteit om bouwkundige -, civieltechnische – en energetische (onderhouds)vraagstukken op te lossen, in samenwerking met de opdrachtgever. De samenwerking met ICSadviseurs biedt de mogelijkheid om strategische vraagstukken te koppelen aan een praktische en gebouwgebonden uitwerking. Zo leveren wij bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage in de vorming van MFA’s in bestaande gebouwen, bijvoorbeeld door deze te schouwen en de kosten van renovatie en hergebruik te berekenen. Dat levert direct toegevoegde waarde en draagt bij aan een efficiënte investering voor de opdrachtgevers en gebruikers.” Alpha Consultancy is inmiddels samen met de vestiging Zwolle van ICSadviseurs gehuisvest aan de Burgemeester Drijbersingel 25 in Zwolle.