Scholengroep Leonardo da Vinci

Plan van aanpak nieuwbouw Leonardo College Leiden

Een school voor vmbo, havo, vwo met een sterk onderscheidend profiel op het gebied van sport- en dansactiviteiten.

In het proces is daarom extra aandacht besteed aan de specifieke voorzieningen en faciliteiten die hiervoor nodig zijn.

Een brede afvaardiging van het team vormde een werkgroep, die samen met ICSadviseurs in een aantal interactieve werksessies diverse thema’s uitwerkte.

Resultaten

School en bestuur hebben ambities en eisen geformuleerd.

Vertaling van inhoudelijk onderwijskundig concept naar ruimtelijk huisvestingsconcept, concretisering van het ruimteprogramma en relatieschema’s.

In overleg met gemeente wordt bepaald welke ontwikkelingslocatie geschikt is. Bij voorkeur een locatie waar de school optimaal kan samenwerken met sportverenigingen en gedeeld gebruik kan maken van sportfaciliteiten.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Ruimtelijk functioneel PvE
  • ■ Ruimteprogramma
  • ■ Relatieschema’s

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.