Schooldomein

Al sinds 1987 is ICSadviseurs uitgever van Schooldomein, het magazine voor de perfecte leef-, leer- en werkomgeving. Schooldomein wordt elke twee maanden in een oplage van 17.000 exemplaren in controlled circulation verstuurd. Ontvangers zijn alle gemeenten, alle instellingen in het primair, voortgezet, middelbaar (ROC’s) en hoger onderwijs (hbo en wo), alle woningcorporaties en alle architecten aangesloten bij de BNA. Sinds 2009 ontvangt bovendien een groot aantal onderwijsorganisaties in Vlaanderen ons magazine.

Hoofdredacteur van Schooldomein is Sibo Arbeek, eindredacteur is Paul Voogsgerd en Brenda Breems voert het redactiesecretariaat. Klik hier om de recente edities van Schooldomein online te bekijken.

 

 

Dit zijn onderwerpen die ons dagelijks bezig houden. Je vindt dit nieuws ook op onze Facebook pagina:

1 jaar ago

Schooldomein added a new photo....

Drukke leerlingen maken onzeker

1 jaar ago

Hoe overtuigd ben je van je eigen kunnen? Dat blijkt van leraar tot leraar te verschillen. Ook verschillen de gevoelens van leraren van...

Thuis meedoen met de klas

1 jaar ago

Vanuit huis meedoen met de les, je vinger opsteken, met de camera inzoomen zodat je alles op het digibord kunt lezen. Via programma’s...

Meer aandacht voor digitale kloof

1 jaar ago

Het MBO zou meer aandacht moeten besteden aan het gebruik van sociale media op het gebied van loopbaanontwikkeling. Dat concludeert...

Niet 'gewoon een beetje lui'

1 jaar ago

Hoe krijg je jongeren zonder baan of diploma weer aan de slag?Net als 66 duizend andere jongeren had Nick geen opleiding, geen baan en...

1 jaar ago

Schooldomein wenst je een mooie jaarwisseling en een fantastisch nieuw jaar!...

Laat meer berichten zien