Schooldomein

 

 

 

 

Al sinds 1987 is ICSadviseurs uitgever van Schooldomein, het magazine voor de perfecte leef-, leer- en werkomgeving. Schooldomein wordt elke twee maanden in een oplage van 8.000 exemplaren in controlled circulation verstuurd. Ontvangers zijn alle gemeenten, alle instellingen in het primair, voortgezet, middelbaar (ROC’s) en hoger onderwijs (hbo en wo), alle woningcorporaties en alle architecten aangesloten bij de BNA.

Hoofdredacteur van Schooldomein is Sibo Arbeek en Brenda Breems voert het redactiesecretariaat. Klik hier om de recente edities van Schooldomein online te bekijken.