Schooldomein

Al sinds 1987 is ICSadviseurs uitgever van Schooldomein, het magazine voor de perfecte leef-, leer- en werkomgeving. Schooldomein wordt elke twee maanden in een oplage van 17.000 exemplaren in controlled circulation verstuurd. Ontvangers zijn alle gemeenten, alle instellingen in het primair, voortgezet, middelbaar (ROC’s) en hoger onderwijs (hbo en wo), alle woningcorporaties en alle architecten aangesloten bij de BNA. Sinds 2009 ontvangt bovendien een groot aantal onderwijsorganisaties in Vlaanderen ons magazine.

Hoofdredacteur van Schooldomein is Sibo Arbeek, eindredacteur is Paul Voogsgerd en Brenda Breems voert het redactiesecretariaat. Klik hier om de recente edities van Schooldomein online te bekijken.

 

 

Dit zijn onderwerpen die ons dagelijks bezig houden. Je vindt dit nieuws ook op onze Facebook pagina:

Sorry, an error occurs from Facebook API: Invalid OAuth access token signature.