Sport- en (be)leefcampus de Braak

“Hoe krijgen we een haalbare sport- en beleefcampus haalbaar, zowel in investering als exploitatie en wat is een passend ontwikkelmodel?”

Stadion voor BVO Helmond Sport, onderwijs, zorg, positionering in kwetsbare wijk.

In samenwerking met BVO Helmond Sport, de gemeente, onderwijsinstellingen, verenigingen, zorgaanbieders.

Vervanging van oud stadion, levensader voor de BVO, kansen voor sport en praktijkonderwijs.

Resultaten

Gebracht tot gedragen en haalbaar plan, planvorming door gemeenteraad geloodst.

Parkontwikkeling met gebiedsvisie voor omwonenden, sportmogelijkheden en kansen voor leerlingen, behoud BVO

Een omgeving waar sport, onderwijs, samenleving en zorg in een voor Helmond en de regio uniek concept samenkomen.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Strategisch Advies
  • ■ Projectmanagement
  • ■ Verbinden van Leren & Leeromgeving

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.