Sportcampus Zuiderpark

“We hebben een partij nodig die een gezamenlijke visie op dit ambitieuze plan kan uitwerken en realiseren”

Sport, onderwijs, curatieve en preventieve zorg bijeen in een spectaculaire campus van 30.000 m2 bvo.

Ambitie: toonaangevend Centrum Bewegen en Sport met internationale reputatie.

Gemeente Den Haag wil topsportcentrum voor beachvolleybal zijn,
De Haagse Hogeschool toonaangevend centrum voor onderwijs en onderzoek.

Resultaten

Een campus waarin sport, onderwijs en diverse hieraan gerelateerde voorzieningen zijn ondergebracht.

Ambitiedocument / visiedocument, Programma van Eisen, projectmanagement.

Plek voor sportbonden, verenigingen, De Haagse Hogeschool (1.400 studenten), ROC Mondriaan (200 studenten).

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Strategisch Advies
  • ■ Projectmanagement
  • ■ Verbinden van Leren & Leeromgeving

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.