Sportpark de Zandweerd, Deventer

Visie ontwikkeling en beheerconstructie

Betrokken partijen: gemeente en diverse sportverenigingen (o.a. voetbal-, muziek- en een modelauto-vereniging).

In samenspraak met de gemeente en de gebruikers komen tot een visie op multifunctioneel gebruik, beheer en het ontwikkelen van een Programma van Eisen.

In nauwe samenwerking met partners als KNVB, Kennispraktijk en (het toenmalige) NISB is er invulling gegeven aan dit project.

Resultaten

Op pragmatische wijze is in relatief korte tijd een rapport opgemaakt, waarin een visie, ambitie, Programma van Eisen en beheer zijn uitgewerkt.

Aan de hand van inspirerende voorbeelden en interactieve werksessies, is inhoud gegeven aan deze opdracht.

De huidige gebruikers en de gemeente hebben met het rapport een handvat in handen, waarmee ze verder kunnen bouwen aan een vitaal sportpark. Dit op onderdelen als accommodatie (hardware) en programmatische versterking (software).

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Strategisch advies
  • ■ Procesbegeleiding
  • ■ Samenwerking
  • ■ Programma van Eisen

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.