Sportpark Oosterhof, Vaassen

Integraal plan gericht op samenwerking tussen de sportverenigingen en de wijkvereniging.

Betrokken partijen: gemeente Epe, een wijkvereniging en twee sportverenigingen (handbal en korfbal).

In samenspraak met de gebruikers is de ambitie bepaald in relatie tot de gezamenlijke activiteiten (inhoud) en op basis daarvan is een ruimtelijke configuratie (accommodatie en velden) gemaakt.

Een boeiend proces, waarbij in beginsel het elkaar (beter) leren kennen centraal stond. Wij hebben het proces begeleid en zetten onze expertise in op de gebouwen. KYBYS.ING deed o.a. diverse (bodem) onderzoeken voor de velden en het buitenterrein.

Resultaten

Eén gezamenlijke accommodatie en gezamenlijke gebruikmaking van de velden op het sportpark.

Aan de hand van verschillende werksessies met de gebruikers is er een integraal plan opgesteld.

Een eerste stap om uiteindelijk (op termijn) te komen tot een volledig integrale samenwerking tussen de verenigingen.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Strategisch advies
  • ■ Procesbegeleiding
  • ■ Samenwerking
  • ■ Programma van Eisen

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.