Masterplan de Wilthsangh Nunspeet

Stel een getekend Programma van Eisen op voor de revitalisatie van sportpark Wiltsangh, inclusief de financiële aspecten investering, exploitatie en duurzaamheid

Betrokken partijen: gemeenten en de sportverenigingen op sportpark de Wiltsangh (o.a. voetbal, fietscross, hockey, korfbal, tennis, turnen)

Een interactief proces, waarbij verenigingen een actieve rol hadden in het vormgeven van een open sportpark.

Een complexe opdracht met veel verschillende partijen. In een zeer kort tijdsbestek is het masterplan tot stand gekomen. KYBYS heeft haar kennis en expertise in gezet t.b.v. de velden en buitenruimte en ICSadviseurs t.b.v. de gebouwen. Gezamenlijk is er op deze onderdelen o.a. een visie, PvE’s, investeringsramingen en exploitatiebegrotingen opgemaakt.

Resultaten

Verenigingen hebben uitvoerig meegedacht in de totstandkoming van het masterplan. Ze zijn uitgedaagd om mee te denken in de ‘open sportpark’ gedachte en welke organisatie- en beheermodellen zijn daarvoor nodig. Er is een eerste stap gezet in een gezamenlijke (kleed)accommodatie.

Betrokken verenigingen die samen met de gemeente willen nadenken over de toekomst van het sportpark.

Verenigingen zijn trots op de toekomstvisie. Het gaat met kleine stapjes, maar het toekomstbeeld is bij iedereen helder voor ogen. Dit heeft geleidt tot een tevreden opdrachtgever (Gemeente Nunspeet)

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Strategisch advies
  • ■ Projectmanagement
  • ■ Procesbegeleiding
  • ■ Verbinden van diverse domeinen (o.a. sport, onderwijs, gemeente)

Projecten op de kaart.