Stadhuis van Roosendaal wordt van en voor iedereen
< Naar alle berichten

Stadhuis van Roosendaal wordt van en voor iedereen

Eind december heeft de gemeenteraad van Roosendaal geld beschikbaar gesteld voor de grootschalige renovatie van het stadskantoor van Roosendaal. Hiermee is weer een belangrijke / grote stap genomen in dit voor gemeente Roosendaal majeure project.

Al jaren voeren het stadsbestuur en de gemeentelijke organisatie van de gemeente Roosendaal gesprekken over de toekomstbestendige huisvesting. Uiteindelijk is besloten om het oude stadskantoor te renoveren tot Huis van Roosendaal. Het nieuwe Huis van Roosendaal wordt daarbij energieneutraal (ENG) en circulair (C2C) gerealiseerd. ICSadviseurs mag dat proces begeleiden.  Als huisvestingsadviseur hebben wij het ruimtelijk en functioneel programma van eisen herijkt, waarbij de gebruikers intensief zijn betrokken. Verder hebben wij als projectmanager samen met de gemeente de ontwikkelstrategie en projectkaders bepaald en op basis hiervan het ontwerpteam geselecteerd. Daarnaast hebben wij ook over de tijdelijke huisvesting geadviseerd.  Op dit moment begeleiden wij de ontwerpfase, waarbij veel aandacht is voor gebruikersparticipatie en implementatie van het activiteiten gerelateerd werken.

Verantwoordelijk wethouder vertolkte het gevoel van de Raad op treffende wijze: “In 2021 heeft Roosendaal een nieuw HUIS voor iedereen. Na vele jaren van voorbereidingen ben ik blij dat de gemeenteraad vanavond heeft besloten het krediet beschikbaar te stellen. We kunnen nu echt aan de slag.

Zie verder het artikel in BNDe Stem:
Stadhuis van Roosendaal wordt van en voor iedereen
En op de website van de gemeente:
Roosendaal krijgt in 2021 een nieuw HUIS

ICSadviseurs heeft inmiddels voor diverse gemeenten hun gemeente- en stadhuizen duurzaam ver(nieuw)bouwd en heringericht. Wilt u hier meer informatie over, neemt u dan contact op met Michiel Bots (project-/procesmanager) en/of Jelmer Tuinhof (huisvestingsadviseur).

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Meer informatie

Michiel Bots
michiel.bots@icsadviseurs.nl
06-20261031